Dergi Hakkında

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi sanat ve tasarımın bütün alanlarıyla ilgili teknik-uygulama temelli yaklaşımlara, yöntemlere, deneyimlere, kuramsal çalışmalara ve disiplinler arası incelemelere açıktır. 

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’nde Türkiye’deki sanat ve tasarım konularındaki araştırmalara, kuramsal tartışmalara ve akademik ortama katkıda bulunacağı düşünülen çeviri metinler de yayınlanmaktadır.

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’nde yayınlanacak makalelerde yazarlar araştırmaları için gerekli etik kurul izinlerini almış olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca, makalelerde başkalarına ait ölçek, anket ya da fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve makalede belirtilmesi gerekmektedir.