2021 Haziran

Cilt: 06 Sayı: 10 / HAZİRAN 2021

KAPAK+

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

HAKEM LİSTESİ

KÜNYE

 

Çeviri

1. Deneysel Estetik

Experimental Aesthetics

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Henk SLAGER, Çeviren: H. Esra OSKAY MALICKI

 

Araştırma Makaleleri

1. İç Mekân Resimlerinde Yatak Teması ve Çıplak Kadın Bedeniyle İlişkisi Kapsamında Mahremiyet Olgusu

The Phenomenon of Privacy in Interior Paintings in The Context of The Bed Theme and Its Relationship with The Naked Woman Body

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Onur KARAALİOĞLU, Aysu YILMAZ

 

2. Örme Tekstil Yüzeylerinde Yenilikçi Sanatsal İfadeler: Isabel Berglund

Innovative Artistic Expressions on Knitted Textile Surfaces: The Works of Isabel Berglund

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Sema Hatun TÜRKER

 

3. “Janus”, “Buluntu” Ve “Heyt Be!” Fanzinler Bağlamında Bir Tanıtım Aracı Olarak Fanzinlerin Değerlendirilmesi

Evaluation Of Fanzines as A Promotional Tool In The Context Of "Janus", "Buluntu" And "Heyt Be!" Fanzines

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Ahmet MANSUROĞLU

 

4. Oyunculuk Eğitiminde Maske ve Kuklanın Önemi

The Importance of Mask and Puppet in Acting Training

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Oğuzhan VARTOLİOĞLU

 

5. Orta Çağ’dan Avangard’a Beden-Kafa İlişkisinin İmgesel Halleri

Imaginary States of The Body-Head Relation from The Medieval to The Avant-Garde

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Serdar AYDIN

 

6. İmgesel Tasarım: Geri Dönüşen Sanatın Müzeye Yansımaları

Imaginary Design: Reflections Of Recycled Art On The Museum

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Yaşar ÖZRİLİ

 

7. Karantina Sürecinde Bir Yol Gösterici Olarak Yoshi Oida

Yoshi Oida As a Pathfinder During the Quarantine

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Özgün Can KARABURUN

 

Tam Yayın Dosyası İçin Tıklayınız.