2019 Aralık

Cilt: 04 Sayı: 07 / ARALIK 2019

KAPAK+

KÜNYE

HAKEM LİSTESİ

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

 

1. Tanzimat Dönemi’nden 1960’lara Türk Tiyatrosunda Politik Öğeler

The Political Elements In Turkish Theatre From The Tanzimat Period To The 1960s

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Hatice ŞAŞMAZ 

 

 

 

 2. Tablolardaki Ölüm Nesneleri: Vanitas Natürmort Geleneği

Objects Of Death In Paintings: Vanitas Still Life Tradition

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Burcu GÜNAY KAYGUSUZ

 

3. Bir Sınır Meselesi: Abject (İğrenç) Nesne Ve Sanat Yapıtı

A Limit Issue: Abject Object and Artwork

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Zeynep GÜRLER, Özkan IŞIK 

 

 

 

4. “Dünya Müziği” Ve “Ethno Jazz”In Oluşumu, Pazarlanma Süreci Ve İtalyan Cazi’na Entegrasyonu 

The Formation Of “World Music” And “Ethno Jazz”, Their Marketing Progress And The Integration Of Italian Folk Music To Italian Jazz

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Dilek YILMAZ

-----