Dergi Hakkında

Önsöz,

Başlarken…

Düzce Üniversitesinin genç fakültelerinden birisi olan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2010 yılında kurulmuştur. Fakültemiz kurulduktan sonra 2014 yılı sonlarından başlayarak hızla birçok gelişme kaydetmiştir. Fakültemizin kurumsallaşması çalışmalarında öncelikle kurucu rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’na ve aynı süreçte rektör yardımcımız, şimdi ise rektörümüz olan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a tüm destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi olan “Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi”, Sanat ve Tasarım dünyasının periyodik yayınlara duyduğu gereksinimi karşılama amacının yanında, bilimsel saygınlık ve süreklilik yönündeki hedeflerinden önemli bir sacayağı olarak özgün araştırma yazıları ile alandaki yayın ihtiyacına yanıt vermeyi düşünmektedir.

Sanat ve Tasarım alanında bir derginin hakemli oluşu, bilimsel-sanatsal bir mekanizma tarafından denetlenme olanağını ortaya koyma açısından çok önemlidir. Bilindiği gibi akademik yayınlarda, sunulan bilgilerin doğruluğu, kaynağın güvenilirliği, alan ile ilişkisi ve güncelliği gibi bilimsel ölçütlerin olmazsa olmaz şartları hakem faaliyetleri ile sağlanmaktadır.  Bu donanımı ile “Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi”nin amacı da akademisyen ve araştırmacıların düşünce üretme-tartışma ortamlarını yaratabilecekleri alternatif bir atmosfer zemini ortaya koymaktır.

Sanat ve Bilim alanındaki tüm ihtiyaçları önemseyen genç fakültemiz bünyesinde, öğretim elemanı sayısının da belirli bir noktaya ulaşması ile organize olup, bu heyecan verici projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Aynı zamanda 2016-2017 akademik yılının Aralık ayında ilk sayımızın çıkarılmasını hedefledik. Fakülte ve Üniversitemizin yaşam alanı olan Konuralp bölgesinin, yüzyıllar öncesine kadar giden farklı kültür mozaiklerinden oluşan bir coğrafyada oluşu ise önemli bir ayrıcalıktır. Bu nedenle dergimizin hazırlık aşamasındaki tüm kurul üyelerimizin ortak görüşü ile derginin isminin bu coğrafyayı hissettirmesini istedik. Bu nedenle  İ. S. 2. Yüzyılda yapılmış olan Düzce/Konuralp Bereket Tanrıçası heykeli Tykhe’nin ismini seçtik. Bu seçimimizde Tykhe’nin anlamının bir kentin tarihiyle genel olarak refahını belirleyen şans tanrıçası olması da önemli bir etken oldu.

Dergimizin ilk sayısını çıkarmış olmanın büyük gururu ve mutluluğunu paylaşırken; dergimizin hazırlanmasında ve çıkarılmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, hakemlerimize ve yazılarını göndererek katkı sağlayan tüm yazarlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, bir sonraki sayımızda tekrar buluşma umudumu paylaşıyorum,

Saygılarımla.

Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı