2020 Aralık

Cilt: 05 Sayı: 09 / ARALIK 2020

KAPAK+

KÜNYE

HAKEM LİSTESİ

İÇİNDEKİLER


1. Çin’de Geleneğin Karşısında Bir Sergi: China/Avant-Garde

An Exhibition Against Tradition in China: China/Avant-Garde 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Elif ANBARPINAR


2. Transhümanizm Bağlaminda Bir Yapay Zekâ Sanatçi Uygulamasi: Obv2

An Artificial Intelligence Artist In The Context Of Transhumanism: Obv2 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Özgür BALLI  


3. Sürrealizmin Gerçeklik Anlayışıyla Pop Sürrealizme Bakış

Surrealism’s Understanding of Reality With A Pop Surrealism Overview 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Rıfat BATUR 


4. Çevresel Sanatta Doğa Unsurları ve Süreçlerinin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Nature’s Elements and Processes in Environmental Art 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Hamdi GÖKOVA 


5. Baba-Çocuk İlişkisi Bağlamında İtaat ve Sanatta Kurban

Obedience In The Context of the Father-Children Relationship and Sacrifice in Art 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Rabia DEMİR, Tansel TÜRKDOĞAN


6. Travmanın Yaratıcı Etkinliğe Yansımaları

Reflections of Trauma on Creative Activity 

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Yeliz CANTEKİN, Rahmi ATALAY