Yayın Kurulu

DERGİ SAHİBİ:

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adına  Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN / Dekan

EDİTÖR:

Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem YILDIRIM (Düzce Üniversitesi)


EDİTÖR YARDIMCISI:

Öğr. Gör. Nilgün YÜKSEL (Düzce Üniversitesi)


EDİTÖR YARDIMCISI / SON OKUMA:

Arş. Gör. Dr. Pınar İNCEEFE (Düzce Üniversitesi)


ALAN EDİTÖRLERİ

Sinema:

Doç. Dr. Tunç YILDIRIM (Düzce Üniversitesi)

 

Müzik:

Doç. Dr. Haluk YÜCEL (Düzce Üniversitesi)

 

Heykel:

Dr. Öğr. Üyesi Evren SELÇUK (Düzce Üniversitesi)

 

Resim:

Doç. Dr. Burcu GÜNAY (Düzce Üniversitesi)

 

Görsel İletişim Tasarımı:

Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ (Düzce Üniversitesi)

 

Mimarlık:

Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖKÇE (Düzce Üniversitesi)

 

Sahne Sanatları:

Öğr. Gör. Naciye AKSOY (Düzce Üniversitesi)


YAYIN KURULU

Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Cebrail ÖTGÜN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan ÖZGAN (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat K. SATICI (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet IŞIK (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan POLAT (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Burhan YILMAZ (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KEÇELİ (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin YANIKKAYA (Maltepe Üniversitesi)


DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Melih APA (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Cemal APAY (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Marcus GRAF (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma KÖKSAL (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan ÖZGAN (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Semire Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN (Medipol Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar YILMAZ (Balıkesir Üniversitesi)

Doç. Dr. Suat APAK (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman ARAYICI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Saadet AYTIS (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Banu BULDUK TÜRKMEN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf CİVELEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Doç. Dr. Alev ERASLAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Burcu GÜNAY (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma GÜRSES (Düzce Üniversitesi)

Doç. Dr. Z. İnci KARABACAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Doç. Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Barış Özkal ÖZTÜRK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Nermin SAYBAŞILI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Seniha ÜNAY SELÇUK (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇOKAMAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah ERKANI (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Funda MASDAR KARA (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Lale Han ÖCAL (Yeditepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖNMEZ (Altınbaş Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR (Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aydanur YENEL (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Evren SELÇUK (Düzce Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Eda ÖZDİŞ (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Georgi Minchev GEORGIEV (University of Veliko Tarnovo, Bulgaristan)

Prof. Dr. Dean SNYDER (Rhode Island School of Design, A.B.D.)

Dr. Amer AL-SUDANI (Middle Technical University Baghdad, Irak)

Dr. Andrei BUDESCU (Cluj-Napoca Art and Design University, Romanya)

Dr. Mai KHALFAN (University of Bahrain, Bahreyn)


İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi: Fehime Elem YILDIRIM: fehimeyildirim@duzce.edu.tr

Arş. Gör.: Tevfik Altan DOYRAN: altandoyran@duzce.edu.tr

Arş.Gör.: Gülizar ÖZTÜRK: gulizarozturk@duzce.edu.tr

Arş.Gör.: Selim BEYAZYÜZ: selimbeyazyuz@duzce.edu.tr  )

 

DERGİ KAPAK ve GÖRSEL TASARIM

Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ


TEKNİK EDİTÖR/MİZANPAJ EDİTÖRÜ: 

Arş. Gör. Tevfik Altan Doyran

 

WEB TASARIM

D.Ü. Bilgi İşlem Dairesi - Çağatay AY

 

WEB GÜNCELLEME

Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS

Arş. Gör. Tevfik Altan DOYRAN