Yayın Kurulu

DERGİ SAHİBİ:
Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adına  Prof. Dr. İlhan GENÇ / Dekan

EDİTÖR:

Doç. Dr. A. Nahide YILMAZ (Düzce Üniversitesi)

EDİTÖR YARDIMCISI:
Öğr. Gör. Nilgün YÜKSEL (Düzce Üniversitesi)
Arş. Gör. Rana ANTEPLİ (Düzce Üniversitesi)

EDİTÖR YARDIMCISI / SON OKUMA:
Dr. Öğr. Üyesi Pınar İNCEEFE (Düzce Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Hatice ŞAŞMAZ (Düzce Üniversitesi)


ALAN EDİTÖRLERİ
Sinema:
Doç. Dr. Tunç YILDIRIM (Düzce Üniversitesi)

Müzik:
Doç. Dr. Haluk YÜCEL (Düzce Üniversitesi)

Heykel:
Dr. Öğr. Üyesi Evren SELÇUK (Düzce Üniversitesi)

Resim:
Doç. Dr. Burcu GÜNAY (Düzce Üniversitesi)

Görsel İletişim Tasarımı:
Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ (Düzce Üniversitesi)

Mimarlık:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖKÇE (Düzce Üniversitesi)

Sahne Sanatları:
Dr. Öğr. Üyesi Pınar İNCEEFE (Düzce Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Hatice ŞAŞMAZ (Düzce Üniversitesi)

YAYIN KURULU
Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Cebrail ÖTGÜN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan ÖZGAN (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferhat K. SATICI (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Açelya B. GÖNÜLLÜ (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet IŞIK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan POLAT (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Burhan YILMAZ (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KEÇELİ (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin YANIKKAYA (Maltepe Üniversitesi)

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Melih APA (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Cemal APAY (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Marcus GRAF (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma KÖKSAL (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan ÖZGAN (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Semire Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN (Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar YILMAZ (Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Suat APAK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Osman ARAYICI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Saadet AYTIS (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Banu BULDUK TÜRKMEN (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Yusuf CİVELEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Doç. Dr. Alev ERASLAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Doç. Dr. Burcu GÜNAY (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma GÜRSES (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Z. İnci KARABACAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Doç. Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Barış Özkal ÖZTÜRK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Nermin SAYBAŞILI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Seniha ÜNAY SELÇUK (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇOKAMAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah ERKANI (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Funda MASDAR KARA (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lale Han ÖCAL (Yeditepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖNMEZ (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR (Düzce Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Aydanur YENEL (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Evren SELÇUK (Düzce Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Eda ÖZDİŞ (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Georgi Minchev GEORGIEV (University of Veliko Tarnovo, Bulgaristan)
Prof. Dr. Dean SNYDER (Rhode Island School of Design, A.B.D.)
Dr. Amer AL-SUDANI (Middle Technical University Baghdad, Irak)
Dr. Andrei BUDESCU (Cluj-Napoca Art and Design University, Romanya)

Dr. Mai KHALFAN (University of Bahrain, Bahreyn)

İLETİŞİM
Arş. Gör. Tevfik Altan DOYRAN / Düzce Üniversitesi: altandoyran@duzce.edu.tr
Arş. Gör. Rana ANTEPLİ/ Düzce Üniversitesi: ranaantepli@duzce.edu.tr 

DERGİ KAPAK ve GÖRSEL TASARIM
Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ

TEKNİK EDİTÖR/MİZANPAJ EDİTÖRÜ: 
Arş. Gör. Tevfik Altan DOYRAN
Arş. Gör. Korhan TOPÇU

WEB TASARIM
D.Ü. Bilgi İşlem Dairesi - Çağatay AY

WEB GÜNCELLEME
Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
Arş. Gör. Tevfik Altan DOYRAN