Yayın Kurulu

DERGİ SAHİBİ:

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adına  Prof. Dr. E. Yıldız DOYRAN / Dekan

EDİTÖR:

Doç. Dr. Burhan YILMAZ

ALAN EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT/ Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Suzan TEPE YILMAZ/ Heykel
Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ÖZDEN/ Resim
Dr. Öğr. Üyesi Açelya Betül GÖNÜLLÜ/ Görsel İletişim Tasarımı

Öğr. Gör. Naciye AKSOY/ Tiyatro

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ercan ÖZGAN

Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI

Doç. Dr. İlker YARDIMCI

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KEÇELİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nahide YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Vildan IŞIK ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Haluk YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Açelya Betül GÖNÜLLÜ


DERGİ KAPAK ve GÖRSEL TASARIM

Dr. Öğr. Üyesi Açelya Betül GÖNÜLLÜ

 

WEB TASARIM

D.Ü. Bilgi İşlem Dairesi - Çağatay AY

 

WEB GÜNCELLEME

Dr. Öğr. Üyesi Açelya Betül GÖNÜLLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS

İLETİŞİM

Arş. Gör. Zeynep GÜRLER