TYKHE DergiPark'a Kabul Edildi

18 Mar

  • Tykhe Sanat ve Tasarım / e-Dergi
  • Tüm Duyurular

DergiPark; TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan bir sistemdir. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergimiz de katılım kriterlerini karşılayarak DergiPark'a kabul edildi.

Dergiyle ilgili bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/tykhe

ve http://tykhedergi.duzce.edu.tr/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.