EDİTÖRDEN - 6. Sayımız

24 Tem

  • Tykhe Sanat ve Tasarım / e-Dergi
  • Tüm Duyurular

Editörden;

2019 yılı ve 6. sayısıyla birlikte Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi üçüncü yayın yılını tamamlayarak yeni bir döneme girdi. Bu sayıyla beraber dergide başta editör, yayın ve danışma kurulları olmak üzere pek çok değişiklik gerçekleşti. Derginin editörlüğünü ilk beş sayıda üstlenen Burhan Yılmaz’a, bu sayıya makaleleriyle katılan yazarlara, makalelerin değerlendirme sürecinde katkıda bulunan E. Yıldız Doyran’a, Ayla Kanbur’a, Duygu Gökçe’ye, Naciye Aksoy’a ve Şebnem Sözer’e, hem derginin yeni döneminde gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili hem de makalelerin yayına hazırlanması aşamasında yardım eden Açelya B. Gönüllü’ye ve İlayda Karabatak Soyupak’a teşekkür ederim.

Bu sayı için gönderilen yazıları hakem olarak değerlendirerek dergiye büyük güç katan çeşitli alanlardan çok sayıda değerli akademisyenin desteğini alma şansımız oldu. 6. sayımızda yoğun programları içinde özenli değerlendirmeleriyle makalelerin ve derginin bilimsel niteliğinin yükselmesine katkıda bulunan Mehmet Yılmaz’a, Rifat Şahiner’e, Tansel Türkdoğan’a, Cebrail Ötgün’e, H. Esra Oskay Malicki’ye, Muna Silav’a, Açelya B. Gönüllü’ye, Hasibe Kalkan’a, Lütfi Özden’e, Banu Bulduk Türkmen’e, Seda Yavuz’a, Baybora Temel’e, Ozan Soyupak’a, Dilek Karaaziz Şener’e, Ebru Nalan Sülün’e, Seniha Ünay Selçuk’a, Nilüfer Yeşilyurt’a, Duygu Toksoy Çeber’e, İlayda Karabatak Soyupak’a, Zerrin Yanıkkaya’ya ve Ayşe Nahide Yılmaz’a teşekkür ederim.

Derginin 6. sayısı adına uygun bir şekilde sanat ve tasarımın farklı alanlarından yazılardan oluşuyor. Bu yazıların sadece konularıyla değil yazarlarının metodolojik tavırlarını, ilgilendikleri problemleri, kullandıkları dili ve başvurdukları kaynakları sergilemesiyle de ilgi çekici olduklarını düşünüyorum. Yazılar bu şekilde ele alındığında, elbette başka verilerle de birleştirilerek, içinde üretildikleri entelektüel ortamın çeşitli niteliklerini yorumlama yönünde benzersiz olanaklar sunabilirler.

Tykhe’nin yeni döneminde yazarlarına ve okurlarına başarı ve şans getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Soner ÖZDEMİR

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi Editörü