İntihal Programı

13 May

  • Tykhe Sanat ve Tasarım / e-Dergi
  • Tüm Duyurular

TYKHE’ye gönderilen makaleler 01. 04. 2019 tarihinden itibaren Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranmaktadır. Tarama sonucunda benzerlik oranı % 20 ve üzerinde çıkan makaleler değerlendirme yapılmadan reddedilir. Editör ve yayın kurulunun sorun görmesi durumunda makaleler ayrıca iThenticate programı kullanılarak da taranır.