2017 Haziran


CİLT: 02 SAYI: 02 HAZİRAN 2017

Kapak+

Editörden

Hakem Listesi 

İçindekiler

Yaratıcılık ve Teknoloji Tasarım Dersi Üzerine: Bir Örnek Tabanlı Tasarım Platformu /

Nilay İRKİN GÜNDÜZ, Dilek AKBULUT

Modernlikler, Modern Sanat ve Sanatseverlik / Onur UCA

Klinik Psikolojide Sanat ve Sanat Uygulamaları / Tuğba YILMAZ

Pistoletto'nun Düşündürdükleri, Aynanın Yansıttıkları / Şefik ÖZCAN

Sanatta Kültürel Melezleşme / Evren SELÇUK

Türkiye'de "Topraktan Çıkan El" Formunun Zaman ve Uzam Bazlı Tezahürleri / Ferhat Kamil SATICI

Abidin Dino'nun Eserlerinde Yaşayan Edebiyat / Aysun AYDIN