Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar

Yayın İlkeleri PDF dosyası için tıklayınız.

DERGİNİN AMACI VE KAPSAMI

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi (e-ISSN: 2667-6818) Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan (Aralık, Haziran) ulusal hakemli bir dergidir.

Elektronik olarak yayımlanan Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi sanat ve tasarım alanlarında yapılan özgün araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri bir araya getirerek bu alanlardaki akademik tartışmalara ve bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi sanat ve tasarımın bütün alanlarıyla ilgili teknik-uygulama temelli yaklaşımlara, yöntemlere, deneyimlere, kuramsal çalışmalara ve disiplinler arası incelemelere açıktır.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. 

ETİK KURALLAR

Aşağıda belirtilen Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi Etik Kuralları Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan yönergeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 • Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’ne gönderilecek makalelerin özgün olması ve bilime/sanata katkı sağlaması beklenmektedir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir.
 • Çalışma yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazarlara aittir.
 • Sempozyum bildirileri durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.
 • Makalenin yazarları, eksiksiz ve doğru bir biçimde belirtilmelidir.
 • Makalede ismi bulunan bütün yazarların, çalışmaya doğrudan katkısı bulunmalıdır. Yazarlar makaleleri için gerekli etik kurul izinlerini almış olmalıdır. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu, tüm sonuçları ile birlikte bütün yazarların sorumluluğundadır.
 • Makaleye konu olan çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir. Çalışmalarıyla ilgili taraf olabilecek kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinin sorumluluğu yazarlara aittir.
 • Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’nde kör hakemlik uygulanır (Yazım Kuralları, Madde “m”ye bakınız).
 • Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen çalışmalar iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz görüş varsa üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Yayınlanma konusunda son karar dergi yayın kuruluna aittir.
 • Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazarlar, hakem ve yayın kurulunun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadır.
 • Yazarların hakemlerin olumsuz görüşlerine ilişkin itirazları incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. Ancak bu incelemenin yapılabilmesi için söz konusu itirazın, kanıtlı gerekçelere dayanması zorunludur.
 • Hakemler, yirmi gün içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise ilgili çalışma değerlendirilmek üzere farklı hakemlere gönderilebilir.
 • Aynı sayı içinde, aynı yazarın tek yazar ismiyle birden fazla çalışması yayınlanamaz. Çok yazarlı makaleler ise aynı sayıda yer alabilir.
 • Dergide yayınlanan tüm yazıların bilimsel ve düşünsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Ayrıca, dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar tamamen yazarlarına ait olup Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi bu konuda herhangi bir sorumluluğu yüklenmez.
 • Yazarlara herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.
 • Yayınlanmış yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’nden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TYKHE’de yayınlanmak istenen makaleler, tykhedergi@duzce.edu.tr adresine gönderilmelidir.

TYKHE`ye gönderilen yazılar, önce dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, ilgili alan editörünce incelenir ve makale ilgili alandan iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri olumlu olan çalışmalar Yayın Kurulu tarafından onaylandığı takdirde yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.

TYKHE'ye gönderilen makaleler 01.04.2019 tarihinden itibaren Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranmaktadır. Tarama sonucunda benzerlik oranı %20 ve üzerinde çıkan makaleler değerlendirme yapılmadan reddedilir. Editör ve yayın kurulunun sorun görmesi durumunda makaleler ayrıca iThenticate programı kullanılarak da taranır.

Yazım kurallarına uymadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.