Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF dosyası için tıklayınız

ODAK VE KAPSAM

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan (Aralık, Haziran) ulusal hakemli bir dergidir. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi sanat ve tasarım alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri bir araya getirmeyi amaçlayan, disiplinler arası yaklaşımlara açık süreli bir dergidir. Elektronik olarak yayımlanan Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, akademik/bilimsel tartışmalara yeni bir soluk kazandırmayı ve farklı bakış açıları getirmeyi amaç edinmiştir. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, bütün sanat ve tasarım alanlarıyla ilgili teknik-uygulama temelli yaklaşımlar, yöntemler ve deneyimler ile sanat-tasarım alanındaki teorik çalışmaların akademik etik kurallarına uygun olarak paylaşıldığı, tartışıldığı bir platformdur. 

 

 

YAZARLAR İÇİN:

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’ne makale başvurusunda bulunmak isteyen yazarların Dergi Yayın İlkelerini incelemeleri önerilmektedir.

Tykhe’de makaleler, tykhedergi@duzce.edu.tr adresine yazar adlarını ve makale adını içeren ayrı bir ek ile birlikte gönderilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Makalelerde yazar adını içeren herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. [Kişisel bilgilerin nasıl silineceğine dair yönerge, web sayfasında link olarak verilmiştir.]

 

YAYIN İLKELERİ

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. Bu sayıların dışında özel sayılar/ek sayılar yayınlayabilir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir.

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi`ne gönderilecek yazıların özgün olması ve bilime/sanata katkı sağlaması beklenmektedir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Çalışma yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar/lar/a aittir.

Dergide yayınlanan tüm yazıların bilimsel ve düşünsel sorumluluğu yazar/lar/ına aittir. Ayrıca, dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar tamamen yazar/lar/ına ait olup TYKHE, bu konuda herhangi bir sorumluluğu yüklenmez.

Sempozyum bildirileri durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.

Yazar/lar/a herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.

Yayınlanmış yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, TYKHE dergisinden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz.

Dergiye gönderilen çalışmalar iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz görüş varsa üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Yayınlanma konusunda son karar dergi yayın kuruluna aittir.

Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar/lar, hakem ve yayın kurulunun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadır.

Yazar/lar/ın hakemlerin olumsuz görüşlerine ilişkin itirazları incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. Ancak bu incelemenin yapılabilmesi için söz konusu itirazın, kanıtlı gerekçelere dayanması zorunludur.

TYKHE’de kör hakemlik uygulanır (Yazım Kuralları, Madde m’ye bakınız).

Yazıda ismi bulunan bütün yazarların, çalışmaya doğrudan katkısı bulunmalıdır. Yazıların bilimsel ve etik kurallara uygunluğu, tüm sonuçları ile birlikte bütün yazarların sorumluluğundadır. Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.

Hakemler, yirmi gün içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise ilgili çalışma değerlendirilmek üzere farklı hakemlere gönderilebilir.

Aynı sayı içinde, aynı yazarın tek yazar ismiyle birden fazla çalışması yayınlanamaz. Çok yazarlı makaleler ise aynı sayıda yer alabilir.

Yazım kurallarına uymadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.

 

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TYKHE’de yayınlanmak istenen makaleler, tykhedergi@duzce.edu.tr adresine gönderilmelidir. TYKHE`ye gönderilen yazılar, önce dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, ilgili alan editörünce incelenir ve makale ilgili alandan üç hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri olumlu olan çalışmalar Yayın Kurulu tarafından onaylandığı takdirde yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.