Yazarlar için

Yazarlar için PDF dosyası için tıklayınız.

YAZARLAR İÇİN

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’ne makale başvurusunda bulunmak isteyen yazarların Dergi Yayın İlkeleri ve Etik Kuralları incelemeleri önerilmektedir.

TYKHE’ye makaleler, tykhedergi@duzce.edu.tr adresine yazar adlarını ve makale adını içeren ayrı bir ek ile birlikte gönderilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Makalelerde yazar adını içeren herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. [Kişisel bilgilerin nasıl silineceğine dair yönerge, aşağıda (YAZIM KURALLARI) link olarak verilmiştir.]

TYKHE'de makalesi yayınlanacak yazarların makalelerine ORCID numaralarını eklemeleri gerekmektedir. ORCID, "Open Researcher and Contributor ID"nin kısaltmasıdır. ORCID numarası olmayan yazarlar, ORCID numarasının nasıl alınacağı konusunda bilgi edinmek ve ücretsiz kayıt oluşturmak için: http/orcid.org adresini ziyaret edebilirler.

 

YAZIM KURALLARI

Dergimizin Yazım Kuralları güncellenmiştir [08.04.2022).

YAZIM KURALLARI PDF dosyası için tıklayınız.

Kişisel Bilgilerin Silinmesine Dair Yönerge için tıklayınız.

 

YAYIN ARALIKLARI VE MAKALE KABUL TARİHLERİ

Derginin Haziran (30 Haziran) sayısı için son makale kabul tarihi:

15 Nisan

Derginin Aralık (31 Aralık) sayısı için son makale kabul tarihi:

15 Ekim

 

YAZARLAR İÇİN SON KONTROL LİSTESİ

Aşağıda yer alan sorular Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen makalelerin bilimsel niteliklerinin yükselmesine katkıda bulunmak ve kör hakemlik değerlendirme sürecindeki başarılarını arttırmak amacıyla, derginin hakem değerlendirme raporunda yer alan değerlendirme ölçütleri temel alınarak hazırlanmıştır.

1. Makalenin başlığı çalışmanın içeriğine uygun mudur?

2. Makalenin özeti çalışmanın konusunu, ele aldığı problemi, ulaştığı sonuçları ve alana katkısını kelime sınırını aşmadan belirtmekte midir?

3. Kullanılan anahtar sözcükler yeterli ve uluslararası standartlara uygun mudur?

4. Makalenin başlığının, özetinin ve anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları uygun mudur?

5. Makalenin giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı ya da ele aldığı problem, varsa kullandığı yöntem yeterli ve açık bir şekilde belirtilmekte midir?

6. Makalede yer alan fikir, tartışma ve bulgular tutarlı ve yeterli bir şekilde sunulmakta mıdır?

7. Makalenin sonuç bölümünde, ulaşılan sonuçlar ve çalışmanın alana katkısı açık bir şekilde ortaya konulmakta mıdır?

8. Çalışmada ele alınan konuyla ilgili mevcut literatür yeterli ve güncel kaynaklar da dâhil olacak bir şekilde incelenmiş midir? Makale literatürle bütünlük sağlamakta mıdır?

9. Makalenin dili açık ve anlaşılır mıdır?

10. Ele alınan konuya ilişkin kavram ve terimler doğru bir şekilde kullanılmış mıdır?

11. Makale Türkçe dil bilgisine ve derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış mıdır?

12. Çalışma özgün müdür? Ele aldığı konuyla ilgili yeni bilgi, değerlendirme, tartışma ya da bakış açıları sunmakta mıdır?

13. Yararlanılan kaynaklar metin içinde ve kaynaklar bölümünde akademik-etik kurallara ve derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde belirtilmekte midir? Makale genel olarak derginin etik kurallarına uygun mudur?

14. Metin içinde başvurulan kaynakların tamamı kaynaklar bölümünde yer almakta mıdır?

15. Makalede tablo, şekil veya resim bulunuyorsa bunlar yerinde ve derginin yazım kurallarında belirtildiği şekilde kullanılmış mıdır?