2020 Haziran

Cilt: 05 Sayı: 08 / HAZİRAN 2020

KAPAK+

KÜNYE

HAKEM LİSTESİ

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER1. Belgesel Sinema, Ekoeleştiri ve Kamilet Filminde Doğanın Temsili

Documentary Cinema, Ecocriticism, and the Representation of Nature in Kamilet

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Ayşe ALTUN
2. Kentsel Boşlukların Mekânsal Niteliğinin Sosyo-Mekânsal Analizi: Düzce Spor Sokak Örneği

Socio-Spatial Analysis of Spatial Quality of Urban Voids: Düzce Spor Street Sample

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Nuray ÖZKARACA,  Hakan ARSLAN


3. Plastik Üretiminin Endüstri 4.0’da Örnek Vaka Uygulaması Üzerinden İncelenmesi 

The Investigation of Plastic Production on the Example Case Application in Industry 4.0

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Zeynep OĞRAK, Aydın ŞIK 
 4. Kafa Karışıklığımızın Resmi: Çağdaş Sanat

The Picture of Our Confusion: Contemporary Art

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Ferhat ÖZGÜR


5. Güncel Sanat Ortamının Yeni Paradigması: Durumsal Estetik

The New Paradigm of Today's Art Environment: Situational Aesthetics

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Özgül KAHRAMAN


6. Kimlik, Madun, Öteki… Postkolonyal Teoriler Bağlamında Çağdaş Sanatı Tartışmak

Identity, Subaltern and the Otherness… A Discussion on the Contemporary Art in the Context Of Postcolonial Theories

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Elif DASTARLI


7. Leonardo Da Vinci'nin "Paragone"Si Ve Söze Karşı Resim

Leonardo Da Vinci's "Paragone" and the Painting Against the Word

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Engin ÜMER

-----