2019 Haziran

CİLT: 04  SAYI: 06 / HAZİRAN 2019

KAPAK+

KÜNYE

HAKEM LİSTESİ

EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER

 

1. Yerel Üretim ve Turizm İlişkisinde Tasarım Müdahaleleri Üzerine; Safranbolu Örneğine Doğru

On Design Interventions in Local Production And Tourism Relations; Towards The Case Of Safranbolu

 Ege KAYA KÖSE, Dilek AKBULUT

 

 

 

 2. XIX. Yüzyılda Kadın Sanatçı Olmak: Rosa Bonheur

Being a Female Artist in The 19th Century: Rosa Bonheur

Aydan CAN

 

3. Özgün Baskı Resim Sanatı Üzerine Bir Araştırma

A Research On The Art Of Printmaking

Zeynep GÜRLER, E. Yıldız DOYRAN, Burhan YILMAZ

 

 

 

4. Yıkıcı Süreçlerin Gustav Metzger’in Sanatındaki Yansımaları Üzerine

On The Reflections Of The Destructive Processes In The Art Of Gustav Metzger

Ecem ALPSOY

-----