2018 Haziran

CİLT: 03  SAYI: 04 / HAZİRAN 2018

Kapak+

Hakem Listesi

Editörden

İçindekiler

1. "İnanılmazın Enkazından Hazineler" ya da Kurgunun Cazibesi

Engin ÜMER

2. Günümüz Müzecilik Anlayışındaki Yaklaşımlar ve Müze Oluşumunu Etkileyen Unsurlar

Berna OKAN

3. Sanat Eserine Dönüşen Hafıza

Ayşe Nur İPEK

4. Çağdaş Sanatta Nesnesiz Sanat Düşüncesi

Burhan YILMAZ